Z e n o v á  š k o l a  K w a n  U m  v  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c í c h


Pouze nevím

SPRÁVNÁ MEDITACE

znamená porozumění svému pravému Já.
Tato cesta začíná a končí otázkou "Co jsem?".
Když zaměříte otázku "Co jsem?" skutečně do hloubky,
vynoří se jediná odpověď -
"Nevím."

Všechno myšlení je zcela odetnuto
a vy se navracíte ke své mysli,
která je před myšlením -
své původní přirozenosti.

Chcete-li se dostat z oceánu utrpení,
potřebujete jediný kompas:
kompas nevím. Je stále ve vás.
Když jej použijete, potom zjistíte,
že správný směr se okamžik za okamžikem
objevuje jasně přímo před vámi.

(Zenový mistr Seung Sahn, 1927-2004)Jsme zenová skupina školy Kwan Um, jež vychází z tradice korejského buddhismu. Procvičujeme tuto velkou otázku v zazenu, prostřednictvím kong-anů, při zpěvu súter a během meditační chůze. Součástí naší praxe jsou také poklony. Základní směr zenové praxe je vyjádřen ve čtyřech slibech.

Společná praxe až do odvolání přerušena, v případě zájmu o cvičení nás kontaktujete na:
ceskebudejovice@kwanumzen.cz
nebo na tel. čísle + 420 602 165 861.